ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 184

ฟรี!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบโรคระบาด COVID-19 หลักสูตรฝึก 18 ชั่วโมง (3 วัน) สามารถเข้าสมัครออนไลน์ https://forms.gle/dRPvp2PQprU1Xfqu8

หรือสแกน OR Code ตามประกาศได้เลย