bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 47

วันที่ 18/02​/2563​ เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 

มีสาธิตอาชีพ ขึ้นทะเบียนหางาน รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะและ สำนักงานแรงงานอำเภอจะนะ

Pin It