ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 401

นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 20/3/62 เวลา 13.30 น. นำโดย นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค, นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา, นางสาวลัดดาวัลย์ นภัณติพงศ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ, นางสาวจิดาภา จัตฤกษ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ, นายจิรวัฒน์ สนิหลำ กำนันตำบลตลิ่งชัน, นายสะมะแอ อิมิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4, นายมะหมุ สอรามัน ผู้ใหญ่หมู่ 6, นางสาวสายฝน สอรามัน เกษตรตำบลตลิ่งชัน, นางสาวชญานิษ บุพโก ครู กศน.ตำบลตลิ่งชัน นางสาวซารีฟ๊ะ นิเด็น ร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ลงพื้นที่นิเทศ และติดตามงานบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค/ ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน โดยบัณฑิตแรงงาน - เวลา 13.30-14.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มกระเป๋าผ้าคอตตอน หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา - เวลา 15.00-16.30 กลุ่มจักสานบ้านตากแดด หมู่ 2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา