ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 379

 

กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30/1/62 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ บัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 มีบริการ สาธิตอาชีพ ขึ้นทะเบียนหางาน รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะและ สำนักงานแรงงานอำเภอจะนะ