ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 436

ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2562 จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 1/2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ ม.6 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา