ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Suda Madlee
ฮิต: 450

วันที่ 1 มกราคม 2562 นำโดย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา, นางสุภาวดี พานิชย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และบัณฑิตแรงงานตำบลนาหว้า ร่วมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ผู้ผ่านโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดควนนาหว้า (ควนขี้แรด) ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา งบประมาณโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา